Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο ΠΟΠ προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: NatureBarcode ΤΙΤΛΟΣ: Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο προϊόν Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης «Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και...

Πατάτες… τέλος!

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό Πατάτας Νάξου Π.Γ.Ε. που καλλιεργείται και συλλέγεται από τους ντόπιους παραγωγούς. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου κατ’ αρχάς...