Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο ΠΟΠ προϊόν Γραβιέρα Νάξου για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: NatureBarcode ΤΙΤΛΟΣ: Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο προϊόν Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της γεωγραφικής προέλευσης «Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και...