Αναδρομή Συμμετοχής της ΕΑΣ σε εκθέσεις

Αναδρομή Συμμετοχής της ΕΑΣ σε εκθέσεις

Από το 1999 μέχρι και σήμερα η ΕΑΣ Νάξου συμμετέχει ανελλειπώς για την προβολή και την προώθηση της μοναδικής γραβιέρας Νάξου και των άλλων αγροτικών προϊοντων του νησιού μας , καθώς και για την προβολή του νησιού της Νάξου γενικότερα. Στα πλαίσια της προβολής αυτής...