Πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, την Κυριακή 24 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας, στην Χώρα της Νάξου.

Υπήρξε μαζική συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Μετόχων Συνεταιρισμών με φυσική παρουσία και, βεβαίως, με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής όπως πλέον επιτάσσει η εποχή.

Ο ισολογισμός και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 γνωστοποιήθηκαν στην Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκαν από αυτήν με απόλυτη πλειοψηφία (100%).

Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να αναφερθεί, ότι παρά τα τεράστια προβλήματα που έχουν προκαλέσει σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στο νησί μας η συνεχιζόμενη πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ακρίβεια, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου κατόρθωσε να κλείσει το οικονομικό έτος με αύξηση του κύκλου εργασιών της και θετικά αποτελέσματα σε όλα τα τμήματά της!

Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, ενημέρωσε διεξοδικά τους Αντιπροσώπους των Μετόχων Συνεταιρισμών για τα πεπραγμένα της εταιρείας μέσα στο 2021 και τις δραστηριότητές της το 2022 αλλά και για την πορεία προς την επίτευξη των στόχων που εκείνη, βλέποντας στο μέλλον, έχει θέσει, όπως, για παράδειγμα, την δημιουργία του νέου Τυροκομείου της σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, την μονάδα βιοαερίου και την δημιουργία Τυροκομείου στην ορεινή Νάξου για την τυροκόμηση του γάλακτος που προέρχεται από την εν λόγω περιοχή με καλύτερη τιμή στον Κτηνοτρόφο, καθώς και την δημιουργία ενός σύγχρονου συνεταιριστικού σταύλου.

Ακόμη, ο Δ. Καπούνης δεν παρέλειψε να ενημερώσει και για την επικείμενη (Τετάρτη 27/7, 15:00) συνάντησή του με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά και για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσει μαζί του.

Τέλος, ο Δ. Καπούνης ευχαρίστησε τόσο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τα Διευθυντικά στελέχη αλλά και όλους τους εργαζόμενους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη συνδρομή τους για την επίτευξη των στόχων της Ε.Α.Σ.

Ακολούθως, Πρόεδροι και Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συνεταιρισμών παρουσίασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα γύρω από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος. Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες ευχές όλων για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους αλλά και το επόμενο!

Σημειώνεται, πως όσοι το επιθυμούν, μπορούν να προστρέξουν στον παρόντα σύνδεσμο για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2021.