Έως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφθασαν η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει!

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, ερώτηση που αφορά στα αυξημένα και δυσβάσταχτα κόστη παραγωγής που έχουν φέρει σε απόγνωση τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στο νησί μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ιδιαίτερη, ωστόσο, αναφορά έκανε στην ερώτησή του στο πιο σημαντικό τυρί της ναξιώτικης τυροκομίας και στην μείωση της παραγωγής του η οποία παρατηρείται και οφείλεται, ακριβώς, στην δραματική ακρίβεια που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Ακολουθεί η ερώτηση του κ. Νίκου Ανδρουλάκη:

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα ανεπαρκή μέτρα των κυβερνήσεων έχουν αυξήσει δραματικά το κόστος παραγωγής για γεωργούς και κτηνοτρόφους. Συγκεκριμένα, το κόστος των ζωοτροφών έχει τριπλασιαστεί, ενώ παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται και με τα λιπάσματα, την ενέργεια, τα αναλώσιμα κλπ.

Ιδιαίτερα για προϊόντα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης, τα οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, η κατάσταση γίνεται δραματικότερη στα νησιά, όπου χρειάζονται επιπλέον μέτρα στήριξης για τη νησιωτικότητα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση με το Π.Ο.Π Γραβιέρα Νάξου που παρασκευάζεται με γάλα μόνο από το νησί, του οποίου όμως η παραγωγή για τους παραπάνω λόγους έχει μειωθεί σημαντικά, επηρεάζοντας αναλογικά και την τιμή του τελικού προϊόντος και την βιωσιμότητα των κτηνοτροφών.

Έχοντας υπόψη

το γεγονός ότι τα Π.Ο.Π. αποτελούν τη ναυαρχίδα της αγροτικής παραγωγής της Ένωσης στο σύνολό της, με μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες, καθώς και τη σημασία του αγροτοδιατροφικού τομέα για την οικονομία της υπαίθρου και την οικονομία συνολικά, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τι δυνατότητες στήριξης υπάρχουν για τους παραγωγούς, ειδικά των προϊόντων ΠΟΠ, ώστε να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος παραγωγής;

Έχουν κατατεθεί μέτρα στήριξης προς έγκριση από την Ελληνική κυβέρνηση και αν ναι, ποια είναι αυτά;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει την εύρυθμη προμήθεια των ευρωπαίων γεωργών και κτηνοτρόφων με τις απαραίτητες ζωοτροφές, λιπάσματα κλπ εισροές σε χαμηλές τιμές;