Το περίπτερο μας επισκέφθηκε ο υπουργός κ.Παυλίδης και ο υφυπουργός Πολιτισμού.