Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ για τη συνεδρίαση στις 19/06/2016.