Πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 στο Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας, στην Χώρα της Νάξου.

Υπήρξε μαζική συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Μετόχων Συνεταιρισμών με φυσική παρουσία και, βεβαίως, με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής όπως πλέον επιτάσσει η εποχή.

Ο ισολογισμός και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2020 γνωστοποιήθηκαν στην Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκαν από αυτήν με απόλυτη πλειοψηφία (100%).

Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να αναφερθεί, ότι παρά τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε σε όλη την χώρα και φυσικά στο νησί μας η πανδημία, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου κατόρθωσε να κλείσει το οικονομικό έτος με αύξηση του κύκλου εργασιών της και θετικά αποτελέσματα σε όλα της τα τμήματα!

Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, ενημέρωσε διεξοδικά τους Αντιπροσώπους των Μετόχων Συνεταιρισμών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μέσα στο 2020 και το 2021 αλλά και για την πορεία προς την επίτευξη των στόχων που εκείνη, βλέποντας στο μέλλον, έχει θέσει, όπως, για παράδειγμα, την δημιουργία του νέου Τυροκομείου της σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, την μονάδα βιοαερίου και την δημιουργία Τυροκομείου στην ορεινή Νάξου για την τυροκόμηση του γάλακτος που προέρχεται από την εν λόγω περιοχή με καλύτερη συνάμα τιμή στον Κτηνοτρόφο.

Ακόμη, ο Δ. Καπούνης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τόσο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και τα Διευθυντικά στελέχη αλλά και όλους τους εργαζόμενους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για την αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη συνδρομή τους για την επίτευξη των στόχων της Ε.Α.Σ.

Ακολούθως, Πρόεδροι και Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συνεταιρισμών παρουσίασαν τις απόψεις τους για διάφορα θέματα γύρω από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος. Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με τις καλύτερες ευχές όλων για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους αλλά και το επόμενο!

Σημειώνεται, πως όσοι το επιθυμούν, μπορούν να προστρέξουν στον παρόντα σύνδεσμο για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2020.