Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ενημερώνει ότι ανανεώνει τα ήδη υπάρχοντα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχει συνάψει με τους γαλακτοπαραγωγούς για το γάλα τους, ενώ θα προχωρήσει και σε σύναψη νέων συμφωνητικών με όσους παραγωγούς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί της.

Μέσω των εν λόγω συμφωνητικών η Ε.Α.Σ. στοχεύει στην συνέχιση της απρόσκοπτης συνεργασίας της με τους παραγωγούς και στην διασφάλιση αφ’ ενός του δικού τους εισοδήματος (βελτιώνοντας μάλιστα τις τιμές καθώς αναγνωρίζει την δύσκολη κατάσταση που βιώνουν) και αφ’ ετέρου της υψηλής ποιότητας του εισκομιζόμενου γάλακτος.

Σημειώνεται, ότι τη νέα χρονιά η Ε.Α.Σ. θα επεξεργαστεί όλο το γάλα που θα παραλάβει στο εκσυγχρονισμένο Τυροκομείο της στο Γλινάδο αλλά και στο νέο Τυροκομείο που θα λειτουργήσει στην ορεινή Νάξο, εξασφαλίζοντας έτσι την συνδεδεμένη ενίσχυση για τους παραγωγούς της.

Οι υπεύθυνοι, με τους οποίους οι γαλακτοπαραγωγοί μπορούν να έρχονται σε επαφή για αυτό το ζήτημα, είναι ο κος Μιχάλης Βερνίκος (τηλ. 2285025340, εσωτερικό 118) και η κα Μαρίνα Γρατσία (τηλ. 2285025340, εσωτερικό 119).

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, με πράξεις, ΣΤΗΡΙΖΕΙ τον Παραγωγό, ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ το μέλλον του Ναξιώτη Κτηνοτρόφου και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ το προϊόν!