Το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο εξέλεξε, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Οι σχετικές αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. συνεδρίασε για πρώτη φορά και συγκροτήθηκε σε σώμα, ενώ έγινε και η κατανομή των αξιωμάτων των πέντε (5) μελών του ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτρης Καπούνης του Γεωργίου
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Σέργης του Μιχαήλ
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Ιάκωβος Βαλέρης του Ματθαίου
  • Γραμματέας: Νικηφόρος Χωριανόπουλος του Νικολάου
  • Ταμίας: Ιάκωβος Ζαχαράτος του Ευαγγέλου

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε. είναι πενταετής.