Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δελτίο τύπου για τη συμμετοχή της ΕΑΣ στην FOOD EXPO 2018.