Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δελτίο τύπου στις 15/07/2016.