Σε συνάντηση αντιπροσώπων της ΕΑΣ Νάξου με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συζητήθηκε εκτενώς το ιδιωτικό συμφωνητικό γάλακτος της ΕΑΣ Νάξου με τους παραγωγούς.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους παραγωγούς και γραπτά ότι στην παράγραφο (Γ) του συμφωνητικού της ΕΑΣ Νάξου με τους παραγωγούς, όπου αναφέρεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής μονάδας του παραγωγού, στο περίπου, σύμφωνα με στοιχεία του 2018 και τα όσα μας δήλωσε ο κάθε παραγωγός, ο παραγωγός έχει το δικαίωμα να παραδίδει μέρος ή τη συνολική ποσότητα γάλακτος που παράγει.

Οπότε, η παράγραφος (Γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ διαθέτει κτηνοτροφική μονάδα, … αγελάδων, … αιγών και … προβάτων και παράγει … τόνους αγελαδινό γάλα, … γίδινο γάλα και … τόνους πρόβειο γάλα, περίπου. Για την περίοδο από 1/12/2019 έως 30/09/2020 ο “ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ” συμφωνεί να πωλεί και να παραδίδει μέρος ή τη συνολική ποσότητα γάλακτος που παράγει (… τόνους περίπου) και η ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ αποδέχεται να αγοράζει και να παραλαμβάνει από αυτόν την ποσότητα γάλακτος που θα του παραδίδει. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ εγγυάται στην ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των προϊόντων που θα παραδίδει και δεσμεύεται να αποζημιώσει την ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ στην περίπτωση απωλειών από αιτήματα τρίτων σε σχέση με τα προϊόντα. Η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής μονάδας αυξομειώνεται ελεύθερα από τον παραγωγό. Για κάθε αύξηση ή μείωση της δυναμικότητας ο παραγωγός οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ