Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε. ως Συντονιστής σε συνεργασία με τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σάμου και την ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA από την Ιταλία, ανακοινώνει ότι ο ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019 / MEDITERRANEAN CHEESE AND WINES 826037 MCW με κλειστές προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων εκτέλεσης του πολυπρογράμματος MEDITERRANEAN CHEESE AND WINES 826037 MCW στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕE) 1144/2014, Καν(ΕΕ) 2015/1829 και Καν(ΕΕ)2015/1831 της 28ης Ιανουαρίου 2019 κατακυρώθηκε στο εταιρικό σχήμα με επικεφαλής την ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και την SG PROJECT SRL με έδρα την Μπολόνια με τους οποίους θα υπογραφούν σχετικές συμβάσεις για την εκτέλεση της δράσης.