ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ Α.Ε.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ – ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)
ΑΦΜ: 096004288 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ: 2285025340 WEB: www.easnaxos.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ Νάξου ΑΕΣ ΑΕ με την υπ’ αριθμ. 219 απόφαση του της 22-12-2017 αποφάσισε τα εξής:

Ανακαλούμε άμεσα και στο σύνολό της την από 24/11/2017 υπ΄ αριθμ. 217/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία ζητούσαμε από τους παραγωγούς να μην διαθέτουν πατάτα φθινοπωρινής καλλιέργειας σε ανθρώπους που θα τη διέθεταν εκτός Νάξου, καθ΄ όλο το περιεχόμενό της.

Μετά την ανεπιφύλακτη ανάκληση αυτής, οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να διαθέτουν τις πατάτες φθινοπωρινής καλλιέργειας ακόμα και για διάθεση εκτός Νάξου χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία συνέπεια  ή κύρωση και ιδίως ως προς την απειλή προμήθειας του παραδιδόμενου από τους Παραγωγούς γάλακτος κατά το έτος 2018 στην μισή τιμή.

Σε κάθε περίπτωση η Α.Ε.Σ. Νάξου δεν επιθυμούσε να στρεβλώσει τον Ανταγωνισμό, ούτε πολύ περισσότερο να χειραγωγήσει τις τιμές στην αγορά Πατάτας ή Γάλακτος.

Νάξος 22 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ