Επίσκεψη του εμπορικού ακόλουθου στην Κολωνία της Γερμανίας.