Μονάδα Επεξεργασίας Γάλακτος

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 παρατηρείται στη Νάξο σημαντική άνοδος της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων από τους παραγωγούς των πεδινών περιοχών. Το 1961 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου προχωρά στη δημιουργία του πρώτου τυροκομείου (αναβαθμίζοντας την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή τυροκομικών προϊόντων του νησιού), ενώ το 1983, κατόπιν επένδυσης ενός πολύ μεγάλου ποσού, θέτει σε λειτουργία μία νέα, σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος.

Σήμερα, μέσα από μία πορεία συνεχούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, ακολουθώντας ωστόσο πάντα τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο και τις ίδιες παραδοσιακές αξίες, η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος της Ε.Α.Σ. Νάξου παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στην εγχώρια παραγωγή σκληρών τυριών και τα προϊόντα της έχουν κερδίσει την εκτίμηση των καταναλωτών.

Στόχος των ανθρώπων της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος της Ε.Α.Σ. Νάξου είναι η δυναμική εξέλιξη των προϊόντων τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η επέκταση της γκάμας των προϊόντων, πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα και τον σεβασμό στην παράδοση και τον καταναλωτή.

Οι κύριες δραστηριότητες της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος της Ε.Α.Σ. Νάξου είναι οι ακόλουθες:

  • Παραλαβή και επεξεργασία γάλακτος (από κτηνοτρόφους της Νάξου και μόνον)
  • Παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Διάθεση προϊόντων γάλακτος και νωπού γάλακτος
  • Αποθήκευση
  • Ποιοτικός έλεγχος πρώτης ύλης και προϊόντων
  • Τεχνική υποστήριξη μονάδας

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας γάλακτος, ιδιόκτητες στο σύνολό τους, βρίσκονται στη θέση Αγία Ειρήνη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γλινάδου σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων από τη Χώρα της Νάξου και καταλαμβάνουν μία έκταση 3.371,40m2.

Σε αυτόν τον χώρο περιλαμβάνονται:

  • Το κτίριο παραγωγής, αποθήκευσης, γραφείων και χημείο (στεγάζοντας όλες τις παραγωγικές λειτουργίες, τους αποθηκευτικούς χώρους των προϊόντων, τα γραφεία και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις)
  • Το κτίριο παραλαβής γάλακτος και αποθηκευτικών χώρων

Η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος της Ε.Α.Σ. Νάξου είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 22000:2005, ΙSO 9001:2008, HALAL και AGROCERT. Τηρεί όλους τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων και διαθέτει, αφ’ ενός, όλον τον απαραίτητο και συνάμα σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό (όπως συγκρότημα παστερίωσης με καταγραφή θερμοκρασίας, δυο τυρολέβητες δυναμικότητας 6.000 λίτρων έκαστος και έναν 3.000 λίτρων, ανοξείδωτα πιεστήρια, παστεριωτήρες γάλακτος, κρέμας και άλμης, τυροπαρασκευαστή, φυγοκεντρικό καθαριστή γάλακτος, έξι αυτοψυχόμενες δεξαμενές νωπού γάλακτος, ανοξείδωτους θαλάμους ωρίμανσης, αυτόματο σύστημα καθαρισμού της γραμμής παραγωγής) και, αφ’ ετέρου, σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Χημείο, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια της πρώτης ύλης και του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, στην περιοχή της Αγίας Άννας υπάρχουν επίσης 2 θάλαμοι συντήρησης τελικού προϊόντος, οι οποίοι ελέγχονται καθημερινά ως προς την θερμοκρασία τους και των κανόνων ορθής υγιεινής.

Επιπροσθέτως, η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος είναι επιφορτισμένη και με το καθήκον να παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες περί Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων.

Αυτή τη στιγμή η μονάδα επεξεργασίας γάλακτος της Ε.Α.Σ. Νάξου απασχολεί 42 εργαζόμενους, σε διάφορους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, περιλαμβάνοντας και ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως τυροκόμους (απόφοιτοι της αντίστοιχης σχολής), οδηγούς, γεωπόνους, χημικούς, κ.ά. Όλοι διαθέτουν επαρκή γνώση και εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία, αλλά κυρίως διαθέτουν την κατάλληλη υπευθυνότητα και το μεράκι ώστε να συμμετέχουν στην παραγωγή των προϊόντων της Ε.Α.Σ. Νάξου.

Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδας Επεξεργασίας Γάλακτος

Θέση Αγία Ειρήνη, Δημοτικό Διαμέρισμα Γλινάδου, Νάξος, 84300
Καθημερινές-Σάββατο: 8:30-14:30
(+30) 22850-41096