Μέλη

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, στη νέα μορφή της, η οποία προέκυψε από την προσαρμογή της στον νόμο 4015/2011, έχει ως μέλη της τους εξής 12 Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (οι οποίοι αποτελούν και τους Μετόχους της Εταιρείας):

Συνεταιρισμός Ποσοστό Συμμετοχής
Α.Σ. Αγίου Αρσενίου Νάξου 12,8%
Α.Σ. Γαλανάδου Νάξου 7,7%
Α.Σ. Γλινάδου Νάξου 12,8%
Α.Σ. Δαμαριώνος Νάξου 7,7%
Α.Σ. Δανακού Νάξου 2,6%
Α.Σ.  Κορώνου Νάξου 5,1%
Α.Σ.  Κωμιακής Νάξου 10,3%
Α.Σ.  Μελάνων Νάξου 7,7%
Α.Σ.  Βίβλου Τριπόδων Νάξου 12,8%
Α.Σ.  Φιλοτίου Νάξου 10,3%
Α.Σ.  Χαλκείου Νάξου 5,1%
Α.Σ. Αιγιάλης Αμοργού 5,1%