Όραμα, Αξίες, Αποστολή

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε μια αυτάρκης, ισχυρή Ε.Α.Σ, με διαφοροποιημένες γεωργοκτηνοτροφικές και παραγωγικές υπηρεσίες, που προβλέπει και ακολουθεί τις νέες τάσεις στον πρωτογενή τομέα και αφουγκράζεται τις ανάγκες των μελών της. Μια Ένωση, που αναγνωρίζεται από όλους (μέλη, ανταγωνιστές, καταναλωτές, εργαζόμενους) ως πρωτοπόρος ηγέτης της αγροτικής οικονομίας.

ΑΞΙΕΣ

Αξία στον παραγωγό, Σεβασμός στον εργαζόμενο

Υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή και την κοινωνία

Αγάπη για την παράδοση, αλλά με σύγχρονη δυναμική

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να παράγουμε και να διακινούμε ποιοτικά, πιστοποιημένα προϊόντα, ενδυναμώνοντας συνεχώς την κοινωνικοοικονομική κατάσταση/ευημερία των μελών μας, προωθώντας παράλληλα την εικόνα του νησιού της Νάξου.