Συσκευαστήριο Πατάτας

Το Συσκευαστήριο Πατάτας της Ε.Α.Σ. Νάξου βρίσκεται πίσω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου, θέση Λουκάκι).

Δημιουργήθηκε το 2014 (κατόπιν επένδυσης ύψους 450 χιλ. ευρώ περίπου από ίδια κεφάλαια) και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005.

Επίσης, τόσο το Συσκευαστήριο Πατάτας όσο και οι παραγωγοί της Ε.Α.Σ. Νάξου είναι πιστοποιημένοι κατά GLOBAL G.A.P. Version 5.

Μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με το Συσκευαστήριο Πατάτας της Ε.Α.Σ. Νάξου, καλώντας στο (+30) 22850-25340 (εσωτερικό: 102).