Πρόσκληση σε συνεδριαση ΔΣ στις 2/7/2017 και ώρα 11μμ