ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ (PRODEXPO 2013) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013