Ορεινό Νάξου

Ορεινό Νάξου

Σκληρό τυρί από 33,3% Αγελαδινό , 33,3% Γίδινο , 33,3% Πρόβειο Γάλα

Μέγιστη Υγρασία 38%

Ελάχιστα Λιπαρά επί ξηρού 40%