Λευκό Τυρί

70% πρόβειο γάλα και 30% γίδινο

Μέγιστη υγρασία 55%

Λιπαρά κατ΄ελάχιστον 54% επί ξηρού