Σκληρό Τυρί

50% αγελαδινό γάλα και 50% πρόβειο

Υγρασία 36%

Λιπαρά 45% επί ξηρού