Γίδινο Τυρί

Παρασκευάζεται από 100% γίδινο γάλα

Μέγιστη Υγρασία   36%

Λιπαρά 45% επί ξηρού