ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012)