ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012)